Održan sastanak direktora policijskih agencija u BiH sa glavnim tužiocem Tužilaštva BiH

U organizaciji Uprave policije FBiH, u Neumu je održan koordinacioni sastanak direktora policijskih agencija u BiH. Glavni tužilac Tužilaštva BiH i direktori SIPA-e, Granične policije, Uprave policije FMUP-a, MUP-a RS, MUP-a Brčko distrikta i komesar MUP-a Kantona Sarajevo, na konferenciji su razgovarali o aktuelnim pitanjima vezanim za rad i saradnju policijskih agencija koje djeluju u Bosni i Hercegovini.

Centralne teme konferencije bile su analize rada operativnih radnih grupa koje se bave otkrivanjem organiziranog kriminala, zatim pitanja koja se odnose na krađe motornih vozila, kao i aktuelna pitanja vezana za problematiku krijumčarenja opojnih droga u BiH, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Na konferenciji je razgovarano i o planiranom uspostavljanju sistema za elektronsku razmjenu podataka iz policijskih evidencija, radi efikasnijeg otkrivanja i pronalaska počinilaca krivičnih djela.

Direktori policijskih agencija razgovarali su i o donošenju jedinstvenih akata o kodeksu ponašanja policijskih službenika u BiH, kao i o modalitetima uniformnog ocjenjivanja rada policijskih službenika u policijskim agencijama u BiH.

Konferenciji su, osim direktora policijskih agencija, prisustvovali glavni tužilac Tužilaštva BiH, gospodin Milorad Barašin, komesar EUPM-a, gospodin Stefan Feller, kao i predstavnici ICITAP-a i Аmbasade SAD u BiH.

Tokom sastanka pročitano je i pismo podrške održavanju koordinacionih sastanaka, koje je uručeno svim direktorima policijskih agencija, kao i predstavnicima ICITAP-a, koje je učesnicima poslano od strane direktora FBI-a.

ICITAP je program Ministarstva pravosuđa SAD, koji kontinuirano već dvanaest godina blisko sarađuje i pomaže proces razvoja i unapređenja policijskih agencija u BiH.