Odluka o poništenju postupka

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabavke štampača za laminaciju za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu.

Odluku o poništenju postupka  javne nabavke štampača za laminaciju za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu, možete pogledati ovdje