Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja liftova.

Odluku o poništenju postupka javne nabavke možete pogledati ovdje