Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke goriva za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu.

 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke goriva za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu ovdje.