Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga uspostavljanja jedinstvene VPN grupe sa nabavkom mobilnih aparata za navedenu uslugu za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati ovdje.