Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 i poništenju postupka javne nabavke za LOT 4 u postupku javne nabavke motornih vozila sa uslugom održavanja u periodu važenja garancije za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati ovdje