Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke metalnog namještaja za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu. Na osnovu člana 209. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH" br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16) direktor Državne agencije za istrage i zaštitu donosi ZAKLJUČAK o ispravci grešeke.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati ovdje

Zaključak o ispravci greške možete pogledati ovdje