Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za popravku računarske i komunikacijske opreme.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati ovdje