Odgovor na krizne situacije: Vježba „Brzi odgovor“ u BiH od 11. do 15. oktobra

U periodu od 11. do 15. oktobra, na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i na području Pazarića i Kalinovika, održat će se međunarodna vježba za operacije podrške miru „Brzi odgovor 2017“, koju predvodi EUFOR. U vježbi će učestvovati i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

Cilj vježbe je uvježbavanje EUFOR-a da pozove svoje rezervne snage kako bi pružile podršku domaćim vlastima, organima za provođenje zakona i Oružanim snagama BiH, s ciljem održavanja sigurnog i stabilnog okruženja. 

Ovo je prvi put da policijski organi u BiH (SIPA, Granična policija BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske), Oružane snage BiH i EUFOR zajedno vježbaju po realističnom scenariju s ciljem provjere planova za vanredne situacije. 

Navedena vježba, između ostalog, unaprijedit će spremnost policijskih organa i drugih institucija da reagiraju u slučaju bilo kakve prijetnje po sigurnost, a posebno će doprinijeti jačanju koordinacije policijskih organa sa međunarodnim mirovnim snagama u BiH.