Javni oglas broj: 16-11-34-2-850/19 od 13.02.2019. godine.

O B A V I J E S T – provjera morfološkog statusa kandidata

Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu obavještava kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uslove i čije su prijave na Javni oglas prihvaćene, da će se u periodu od 23.04. do 25.04.2019. godine, u prostorijama Jedinice za specijalnu podršku, ulica Vojvode Radomira Putnika br. 106, Istočno Novo Sarajevo, održati provjera morfološkog statusa kandidata po grupama.

Obavijest u cjelini možete pročitati ovdje.