Na osnovu informacija SIPA-e nadležne poreske uprave utvrdile dodatne poreske obaveze

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Zakon), kontinuirano prikuplja obavještajne podatke i informacije koje mogu biti od značaja za preduzimanje radnji iz nadležnosti SIPA-e. U skladu sa navedenim zakonom, obaveza SIPA-e je i obavještavanje nadležnih organa, kao i postupanje po njihovim zahtjevima.

S tim u vezi, u okviru rada na obavještajno-analitičkim i istražnim predmetima, a u skladu sa članom 62. stav (9) Zakona „Obavještavanje nadležnih organa i postupanje po njihovim zahtjevima“, SIPA je u periodu januar–septembar 2021. godine primila 150 povratnih informacija od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine te nadležnih poreskih uprava i entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova.

Povratne informacije su velikim dijelom rezultat obavještajno-analitičkog i istražnog rada na 397 informacija koje je SIPA prethodno dostavila drugim nadležnim organima. S tim u vezi, kontrolirajući poslovanje poreskih obveznika, nadležne poreske uprave u Bosni i Hercegovini su za period januar–septembar 2021. godine dodatno utvrdile poreske obaveze u iznosu od 7.747.739,80 KM.

Na osnovu informacija SIPA-e, u istom periodu nadležne poreske uprave i ministarstva unutrašnjih poslova nadležnim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini podnijeli su 11 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu i počiniocima zbog sumnje da su počinjena krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, prevara, pranje novca, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na upotrebu sredstava za falsificiranje isprava i krivično djelo falsificiranje isprava.

U okviru kontrola poslovanja poreskih obveznika, fizičkim i pravnim osobama izdato je 19 prekršajnih naloga, dok je u jednom predmetu pokrenut upravni postupak.

Imajući u vidu značaj ostvarene saradnje koja je jedan od prioriteta rada SIPA-e, zahvaljujemo se policijskim organima i poreskim organima u Bosni i Hercegovini.