MODRIČA: SIPA otkrila veću kličinu minsko-eksplozivnih sredstava

Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jutros su (13.3.2019. godine) na području Modriče otkrili veću količinu minsko-eksplozivnih sredstava.

Otkrivena su sljedeća minsko-eksplozivna sredstva:

- 49 minobacačkih mina kalibra 120 mm;

- 95 minobacačkih mina kalibra 82 mm;

- 72 minobacačke mine kalibra 60 mm;

- 110 upaljača za pripadajuće minobacačke mine;

- dopunska barutna punjenja za pripadajuće minobacačke mine.

Aktivnosti u okviru ovog predmeta se nastavljaju, a pronađena minsko-eksplozivna sredstva bit će deponirana u priručnom skladištu Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske u kasarni Oružanih snaga BiH, Manjača.

Zahvaljujemo se službenicima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske na pruženoj pomoći prilikom realizacije navedenih aktivnosti.