Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović u posjeti SIPA-i

U prvoj službenoj posjeti Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) danas, 22.12.2009. godine, je boravio ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović.

Direktor SIPA-e Mirko Lujić je ministra Ahmetovića upoznao sa načinom na koji Agencija funkcionira, ali i problemima s kojima se svakodnevno susreće u svom radu.

Posebno je ukazano na neophodnost izmjene i dopune postojeće zakonske regulative, odnosno uspostavljanja zakonskih mehanizama koji će olakšati funkcioniranje svih agencija za provođenje zakona u BiH, te uspostavljanje centralne harmonizacijske jedinice za mjerenje efekata rada policijskih službenika.

„Kadrovska popunjenost SIPA-e trenutno iznosi oko 60 %. Unatoč kadrovskom deficitu i mogućnosti da uposlimo nove kapacitete, konkursna procedura često traje i duže od pola godine, što je nedopustivo“, kazao je direktor Lujić.

Na sastanku na kojem su prisustvovali i Anđelko Hrgić, načelnik Kriminalističko-istražnog odjela SIPA-e, te Mirza Lišinoć, načelnik Odjela za unutrašnju konrolu SIPA-e, razgovaralo se i o neophodnosti osiguranja trajnog smještaja za regionalne urede i Jedinice za specijalnu podršku.

Sa današnjeg sastanka