KONAČNU LISTU NOMINOVANIH KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU OD 11.01.2023.godine

Na osnovu člana 53. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), završetkom postupka odlučivanja po žalbama od strane Odbora za žalbe policijskih službenika, a u skladu sa Odlukom o potrebi prijema kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, direktora Agencije za istrage i zaštitu odobrava Konačnu listu nominovanih kandidata za zapošljavanje po Javnom oglasu os 11.1.2023. godine.

Konačnu listu možete pogledati ovdje: