KONAČNА LISTА NOMINOVANIH KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU OD 07.04.2021.godine

Na osnovu člana 53. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), završetkom postupka odlučivanja po žalbama od strane Odbora za žalbe policijskih službenika, a u skladu sa Odlukom o potrebi prijema kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, direktora Državne agencije za istrage i zaštitu odobrava:

KONAČNU LISTU NOMINOVANIH KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU OD 07.04.2021.godine, коju možete pogledati ovdje.