KONAČNA LISTA NOMINIRANIH KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU OD 6.10.2016. godine

Na osnovu člana 53. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), završetkom postupka odlučivanja po žalbama od strane Odbora za žalbe policijskih službenika, a u skladu sa Odlukom o potrebi prijema kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu odobrava konačnu listu nomimiranih kandidata za zapošljavanje po javnom oglasu od 06.10.2016. godine.

Konačnu listu možete preuzeti ovdje.