Javni oglas broj 16-11-34-2-5038-7/19 od 19.11.2019. godine

KONAČNА LISTA NOMINIRANIH KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU OD 19.11.2019. GODINE

Na osnovu člana 53. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), završetkom postupka odlučivanja po žalbama od strane Odbora za žalbe policijskih službenika, a u skladu sa Odlukom o potrebi prijema kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Zamjenik direktora Državne agencije za istrage i zaštitu , o d o b r a v a:

KONAČNU LISTU NOMINIRANIH KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU OD 19.11.2019. GODINE.

Navedenu listu možete pogledati ovdje.