Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku/kupovinu objekta

Na osnovu Odluke o odobravanju projekta nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine – Državne agencije za istrage i zaštitu u Banjoj Luci, VM broj 143/23 od 07. 06. 2023. godine, i člana 10a stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22), Komisija za provođenje postupka nabavke/kupovine objekta za smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu u Banjoj Luci objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda.

Javni poziv za podnošenje ponuda možete pogledati ovdje: