Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

U članu 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama utvrđena je obaveza objave pregovaračkog postupka javne nabavke bez objave obavijesti o nabavci na zvaničnoj web stranici Agencije

Plan nabavke roba i usluga Državne agencije za istrage i zaštitu sadrži nabavku usluga popravke detektora eksploziva SABRE 4000. Izbor postupka nabavke zasnovan je na odredbama člana 21. stav (1) tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama i činjenici da se popravka navedenog uređaja može izvršiti isključivo u matičnoj fabrici proizvođača u Njemačkoj. Proizvođač uređaja dostavio je podatke o predstavniku ovlaštenom za popravku uređaja u Bosni i Hercegovini.

Tenderska dokumentacija za ovu pregovaračku proceduru dostupna je u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu, ul. Nikole Tesle 59. Kontakt telefon za informacije je 057/326-375. Zainteresiranim ponuđačima, na pismeni zahtjev, Državna agencija za istrage i zaštitu dostavit će Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku i tendersku dokumentaciju.