Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o javnoj nabavci

U članu 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama utvrđena je obaveza objave pregovaračkog postupka javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci na zvaničnoj Web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

Plan javnih nabavki roba i usluga Državne agencije za istrage i zaštitu za 2016 godinu pod rednim brojem 7.4.1. sadrži nabavku usluga pregleda naoružanja - pištolja marke "Glock". Obaveza nabavke usluga pregleda naoružanja utvrđena je u članu 24. Pravilnika o načinu držanja, nošenja oružja i municije, a izbor postupka nabavke zasnovan je na odredbama člana 21. stav (1) tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama i činjenici da Državna agencija za istrage i zaštitu posjeduje pištolje marke "Glock". Proizvođač pištolja "Glock" dostavio je podatke o predstavniku ovlaštenom za njihovo servisiranje u Bosni i Hercegovini.

Tenderska dokumentacija za ovu pregovaračku proceduru dostupna je u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu, ul. Nikole Tesle  59. Kontakt telefon za informacije je 057/326-375.

Zainteresiranim ponuđačima, na pismeni zahtjev, Državna agencija za istrage i zaštitu dostavit će Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku i tendersku dokumentaciju.