Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama objavjuljemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku materijala i usluga za opravku opreme Državne agencije...

04.06.2015. 10:06