Odluka o poništenju postupka nabavke

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabavke 80 pari taktičkih (dubokih) čizama za potrebe Državne agencije za...

23.06.2017. 11:06

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga smještaja na području Banja Luke za...

14.06.2017. 15:06

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za opravku i održavanje zgrada...

09.06.2017. 14:06

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Državne...

05.06.2017. 12:06