POZIV NA LJEKARSKI PREGLED

Na osnovu ukupnog zbira rezultata dosadašnjih testiranja, a u skladu sa čl. 6. i 19. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta u Državnoj...

19.06.2020. 11:06