Odluka o poništenju postupka

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabave rezervnih dijelova...

15.05.2018. 15:05