Obrazac praćenja realizacije ugovora

Na osnovu članka 75. stavak (2) Zakona o javnim nabavkama i člana 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjene ugovora, objavljujemo Obrazac praćenja realizacije...

24.07.2018. 17:07