Vlada Ujedinjenog Kraljevstva SIPA-i donirala vrijednu informatičku opremu

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva donirala je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) vrijednu informatičku opremu koja se sastoji od prenosnih štampača.

Suradnja između SIPA-e i Službe za carine i prihode Ujedinjenog Kraljevstva intenzivna je i profesionalna. Ova donacija obvezuje SIPA-u da i u narednom periodu ostvaruje još bolju međunarodnu suradnju u borbi protiv organiziranog kriminala, a posebno kaznenih djela pranja novca i financijskog kriminala.

Donirana oprema je izuzetno važna policijskim službenicima na terenu, te će značajno doprinijeti poboljšanju uvjeta rada policijskih službenika, a time i efikasnijem radu na istragama.

SIPA je veoma zahvalna na kontinuiranoj potpori Vlade Ujedinjenog Kraljevstva u vidu tehničkog osnaživanja Agencije kao i njenom značajnom doprinosu učinkovitijoj borbi protiv svih vrsta kriminala i stvaranju sigurnijeg okruženja ne samo za građane Bosne i Hercegovine već i Europske unije.