Upozorenje pravnim i fizičkim osobama

Obavještavamo javnost i upozoravamo gospodarstvena društva na učestale prevare na štetu gospodarstvenih društava u Bosni i Hercegovini „hakiranjem“ e-mail komunikacije sa poslovnim partnerima u inozemstvu.

Prevara se odvija tako što izvršitelji kaznenog djela presreću e-mail komunikacije gospodarstvenih društava iz Bosne i Hercegovine sa partnerima iz inozemstva. Na profakturama i fakturama vrše se izmjene u dijelu koji se odnosi na instrukciju za plaćanje tako što se unose podatci računa druge pravne osobe, otvorenog u nekoj drugoj banci ili banci u drugoj državi, ili računa fizičke osobe. Na ovaj način se gospodarstveno društvo iz Bosne i Hercegovine navodi da uplati novac na račune pravnih ili fizičkih osoba koje su pod kontrolom „hakera“, odnosno organizatora prevare. Postoje i primjeri da se unose podatci pravne osobe istog naziva, registriranog u drugoj državi. U ovim slučajevima, nakon što je transakcija realizirana, novac se odmah podiže u gotovini ili transferira na račune u drugim bankama ili zemljama.

Da bi se zaštitila od ovakvih prevara, gospodarstvena društva treba da obrate pažnju na iznenadnu promjenu instrukcija za plaćanje, npr. promjena banke i broja računa, a posebno ako nove instrukcije zahtijevaju da se plaćanje izvrši u različitu državu od uobičajene. U ovim slučajevima potrebno je sa partnerima u inozemstvu provjeriti originalnost instrukcije. Ovakvu komunikaciju potrebno je ostvariti putem brojeva telefona i e-mail adresa poznatih odranije, jer postoji mogućnost da su na presretnute i izmijenjene dokumente uneseni lažni brojevi telefona na koje se javljaju upravo oni koji su presreli e-mail komunikaciju.

Također, uočene su i prevare na štetu stranih pravnih osoba, pri čemu se novac iz takvih prevara transferira na račune fizičkih i pravnih osoba u Bosni i Hercegovini. Za podizanje takvog novca uglavnom se angažuju tzv. „novčane mule“ („money mules“), odnosno fizičke osobe koje nisu svjesne da vrše kazneno djelo ili osobe sklone izvršenju različitih kaznenih djela, socijalno ugrožene osobe ili osobe koje zbog različitih dugova, za obećanu proviziju podižu novac i predaju ga organizatorima prevara.

Radi otkrivanja i prevencije navedenih kaznenih djela, Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za istrage i zaštitu surađuje sa bankama, odnosno Udrugom banaka Bosne i Hercegovine, te sa Federalnom upravom policije i Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Srpske, koji su nadležni za sprječavanje i otkrivanje prevara na račun domaćih gospodarstvenih društava. Financijsko-obavještajni odjel, također, surađuje sa stranim financijsko-obavještajnim jedinicama i tijelima za provedbu zakona.

U slučaju da fizičke i pravne osobe smatraju da su postali žrtva prevare, potrebno je da bez odlaganja obavijeste financijsku instituciju preko koje su obavili transfer novca, kao i najbližu policijsku upravu.