Objava plana javnih nabava

Sukladno članku 17 stavak (2) Zakona o javnim nabavama objavljujemo plan javnih nabava građevina i opreme Državne agencije za istrage i zaštitu ua 2020. godinu.

29.09.2020. 13:09