SIPA izvršila pretragu u Ministarstvu obrane BiH

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, po nalozima Suda Bosne i Hercegovine i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, izvršili su pretragu računara koji se nalazio u prostorijama Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, s ciljem utvrđivanja sadržaja datoteka koje bi mogle poslužiti kao trag ili dokaz u svezi s kaznenim djelom iz članka 220. stavak (3) Kraznenog zakona Bosne i Hercegovine „Zlouporaba položaja ili ovlasti“.

Prilikom pretrage otkrivena su i privremeno oduzeta dva optička medija (CD) sa identičnim sadržajem datoteka koje su presnimljene sa računara i hard diska.

Navedene aktivnosti rezultat su provođenja istrage koja se odnosi na postojanje osnova sumnje da su u periodu od 22.3.2010. godine do 22.10.2010. godine, bez suglasnosti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, donesene dvije odluke i zaključena četiri aneksa na četiri ugovora o prodaji neperspektivnog naoružanja i streljiva, koja su zaključena 2003. i 2004. godine između entitetskih ministarstava odbrane i jednog preduzeća iz Republike Hrvatske.

O realizaciji navedenih naloga policijski službenici su sačinili odgovarajuća izvješća, koja su zajedno sa privitcima dostavljena Sudu Bosne i Hercegovine i Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.