SIPA dobila vrijednu donaciju od Britanskog veleposlanstva u BiH

Uprava za carine i poreze Velike Britanije (HMRC), sa sjedištem u Britanskom veleposlanstvu Sarajevo, donirala je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) vrijednu računarsku opremu koja se sastoji od desktop računara i tehničkog uređaja.

Suradnja između SIPA-e, HMRC i Britanskog veleposlanstva je intenzivna i profesionalna. Ova donacija obvezuje SIPA-u da i u narednom periodu ostvaruje još bolju i tješnju međunarodnu suradnju u borbi protiv organiziranog kriminala, a posebno kaznenih djela pranja novca i financijskog kriminala.

SIPA je veoma zahvalna  na kontinuiranoj potpori Britanskog veleposlanstva i agencija za provedbu zakona Ujedinjenog Kraljevstva u vidu tehničkog osnaživanja Agencije. Ovim putem ojačava se partnerstvo sa međunarodnim akterima i pruža se značajan doprinos efikasnijoj borbi protiv svih vrsta organiziranog kriminala i stvaranju sigurnijeg okruženja u Bosni i Hercegovini.