Rezultati testiranja fizičke sposobnosti kandidata za čin policajac

Na temelju članka 20. i 21. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i člana 14. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, objavljuje listu kandidata sa rezultatima testiranja fizičke sposobnosti.

Napomena: Na temelju članka 21. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, test fizičke sposobnosti ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5 prema broju ostvarenih bodova. Kandidati koji su na testu fizičke sposobnosti osvojili manje od 27 bodova, kandidati koji su na jednom od testova ocjenjeni sa nula bodova, kao i onu koji se nisu odazvali testiranju isključuju se iz daljeg postupka izbora.

Svi kandidati koji su zadovoljili eliminacioni prag u skladu sa članom 9. i članom 22. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu biće obavješteni putem web stranice Agencije o mjestu i vremenu usmenog testiranja – intervjua.

Listu sa konačnim rezultatima testiranja fizičke sposobnosti možete pronaći ovdje.