Rezultati testa poznavanja stranog jezika kandidata za čin policajac

Na temelju članka 11. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članka 15. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Povjerenstvo za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu objavljuje

SPISAK SA REZULTATIMA TESTIRANJA POZNAVANJA STRANOG JEZIKA ZA ČIN POLICAJAC