Javni oglas broj: 16-11-34-2-850/19 od 13.02.2019. godine

Rezultati testa poznavanja stranog jezika kandidata za čin mlađi inspektor

Na temelju članka 15. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članka 11. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, test poznavanja stranog jezika kandidata ocjenjuje se od 1 do 5, prema broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1)      do 25 bodova....................ocjena 1;

2)      od 26 do 29 bodova..........ocjena 2;

3)      od 30 do 35 bodova..........ocjena 3;

4)      od 36 do 40 bodova..........ocjena 4;

5)      od 41 do 45 bodova..........ocjena 5.

 

Na temelju članka 11. st. (6) i (8) Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, kandidat koji bude ocijenjen ocjenom 1, odnosno na pismenom testu ostvari manje od 26 bodova, isključuje se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Također, kandidati koji nisu pristupili provjeri poznavanja stranog jezika isključuju se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Sukladno članku 11. stavak (7) Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Test govora se ocjenjuje tako što se svaki odgovor ocjenjuje ocjenom od 1 do 5. Prosječna ocjena testa govora sabira se sa ocjenom pismenog testa i podijeljena sa dva čini konačnu ocjenu provjere znanja stranog jezika.

Spisak kandidata i rezultate testa poznavanja stranog jezika možete pogledati ovdje.