Rezultati provjere zdravstvene sposobnosti kandidata za čin mlađi inspektor

Sukladno čl. 6, 19. i 20. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, te čl. 3. i 10. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, objavljujemo rezultate provjere zdravstvene sposobnosti kandidata.

Tabelu sa rezultatima provjere zdravstvene sposobnosti kandidata možete pronaći ovdje.