Provjera zdravstvene sposobnosti kandidata za čin mlađi inspektor

Na temelju ukupnog zbira rezultata dosadašnjih testiranja, a sukladno čl. 6. i 19. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i čl. 3. i 10. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se provjera zdravstvene sposobnosti obaviti 18.6.2019.godine u 07:30 sati u Centru za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo, ul. Stefana Nemanje 1, Istočno Novo Sarajevo.

NAPOMENA: Kandidati su dužni prije početka ljekarskog pregleda javiti se u Dom zdravlja u sobu općih, pravnih i kadrovskih poslova (prvi kat) i ponijeti identifikacijski dokument. Provjera zdravstvene sposobnosti podrazumijeva liječnički pregled i psihološki pregled, uključujući test i intervju, a vrši je ovlaštena zdravstvena ustanova koju je odabrao ravnatelj Agencije.

Spisak kandidata i termin za provjeru zdravstvene sposobnosti možete pogledati ovdje.