Provjera zdravstvene sposobnosti kandidata za čin mlađi inspektor

Na temelju ukupnog zbira rezultata dosadašnjih testiranja, a u sukladno čl. 6. i 19. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i čl. 3. i 10. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se provjera zdravstvene sposobnosti obaviti u Centru za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo, ulica Stefana Nemanje br. 1, po sljedećim grupama: - I. grupa, 30.10.2018. godine u 07:00 sati; - II. grupa, 30.10.2018. godine u 08:30 sati.

NAPOMENA: Prije početka ljekarskog pregleda kandidati su dužni javiti se u Centar za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo i ponijeti identifikacijski dokument. Provjera zdravstvenog stanja podrazumijeva ljekarski pregled i psihološki pregled, uključujući test i intervju, a vrši je ovlaštena zdravstvena ustanova koju je odabrao ravnatelj Agencije.

Sve dodatne informacije u svezi s provjerom zdravstvene sposobnosti navedeni kandidati mogu dobiti na broj telefona 057/326-598, 29.10.2018. godine, u periodu od 09,30 do 11,00 sati.

Spisak kandidata  po šiframa, koji trebaju pristupiti provjeri zdravstvene sposobnosti, možete pogledati ovdje