„Potpora borbi protiv pranja novca“

Predstavnici SIPA-e na konferenciji koja se organizuje u okviru IPA 2013 Twinning projekta

Danas se (16.4.2019. godine) u Sarajevu održava konferencija pod nazivom „Podizanje svijesti o prevenciji i borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma“. Konferencija je organizirana u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, u okviru IPA 2013 Twinning projekta „Potpora borbi protiv pranja novca“, koji financira Europska unija.

Ova konferencija se prvi put organizira u Bosni i Hercegovini i predstavlja dobru priliku za podizanje svijesti o potrebi intenziviranja aktivnosti na sprječavanju, otkrivanju, istraživanju i kaznenom gonjenju počinitelja kaznenih djela pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Konferenciji pored predstavnika Državne agencije za istrage i zaštitu nazoče eksperti iz Austrije, Slovenije, predstavnici Ureda EU u Sarajevu, predstavnici IPA 2013 Twinning projekta, te predstavnici tužiteljstava, policijskih agencija, nadzornih tijela i obveznika Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Tijekom konferencije će biti predstavljeni dosadašnji rezultati Twinning projekta, kao i rezultati Procjene rizika od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti u BiH. Također će biti utvrđeni nedostatci u sustavu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnost identificirani u Akcijskom planu, kao i koraci poduzeti u procesu usklađivanja kada je u pitanju Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.