Test govora

POZIV ZA PROVJERU POZNAVANJA STRANOG JEZIKA KANDIDATIMA ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR

Sukladno članku 15. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članku 11. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članku 14. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se testiranje poznavanja stranog jezika – engleski jezik, odnosno test govora, obaviti 06.02.2018. godine u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo.

Tabelu sa rasporedom kandidata možete preuzeti ovdje.