POZIV KANDIDATIMA ZA USMENO TESTIRANJE - INTERVJU ZA ČIN POLICAJAC

Sukladno Odluci o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (član 3., i 24.) i Poslovnika o radu Komisije (član 16.), obavještavamo sve kandidate koji su uspješno položili test fizičke sposobnosti i zadovoljili eliminacioni prag da trebaju pristupiti usmenom testiranju-intervjuu.

Usmeni test-intervju provodi se na način da svaki član Komisije učestvuje u usmenom testu-intervjuu i ocjenjuje kandidata iz sledećih oblasti i to:

-         Obrazovanje i profesionalni razvoj,

-         Ambicije, navike i interesovanja za različite oblasti,

-         Profesionalna motivacija,

-         Verbalna i neverbalna komunikacija,

-         Osnovna obilježja ličnosti.

 

Maksimalan broj bodova koje kandidat može osvojiti na testiranju je 15. Prolazan uspjeh postiže kandidat koji osvoji 9 bodova i više.

Svi kandidati su dužni da poštuju pravila kućnog reda Institucije u kojoj se vrši testiranje i obavezno sa sobom ponijeti važeći identifikacioni dokument.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH broj 49/06 i 76/11) Liste kandidata su objavljene putem dodijeljenih šifri.

Usmeno testiranje-intervju biće obavljeno u dane 17. i 18.05.2017. godine u bazi Jedinice za specijalnu podršku, ulica Vojvode Radomira Putnika broj 106, Istočno Sarajevo.

 

 Listu kandidata koji će pristupiti usmenom testiranju možete pronaći ovdje.