POZIV KANDIDATIMA ZA USMENI TEST – INTERVJU

Sukladno članku 16. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i čl. 12. i 13. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo da će se usmeni test – intervju obaviti 17.6.2020. godine u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu, ulica Nikole Tesle 59 Istočno Sarajevo, u sljedećim terminima:

 

-          GRUPA I     17.6.2020. godine u 09,30 sati;

-          GRUPA II  17.6.2020. godine u 10,30 sati;

-          GRUPA III 17.6.2020. godine u 11,30 sati;

-          GRUPA IV 17.6.2020. godine u 13,30 sati;

-          GRUPA V   17.6.2020. godine u 14,30 sati.

Tabelu sa rasporedom kandidata po grupama možete pogledati ovdje.