Javni oglas broj: 16-11-34-2-850/19 od 13.02.2019. godine

POZIV KANDIDATIMA ZA USMENI TEST – INTERVJU

Sukladno članku 16. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i čl. 12. i 13. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se usmeni test – intervju, obaviti 11.06.2019. godine u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo, po grupama kako slijedi:

  • Grupa I – 11.06.2019. godine u 09,00 sati;
  • Grupa II – 11.06.2019. godine u 11,30 sati;
  • Grupa III – 11.06.2019. godine u 13,30 sati;

            Sukadno članku 12. stavak (1) točka b), usmeni test – intervju omogućava da se o kandidatu stvori objektivna slika u svezi s njegovom sposobnošću da se školuje i osposobi za rad na radnom mjestu u okviru Agencije, uključujući i sljedeće specifične sposobnosti:

  1. Stečeno obrazovanje;
  2. Stil izražavanja;
  3. Konverzacija;
  4. Afinitet za timski rad;
  5. Međunacionalna, religijska, kulturna i etnička suradnja;
  6. Dostignuća u znanosti, umjetnosti i sportu.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti na usmenom testu – intervjuu je 15, odnosno uspjeh za prolaz postiže kandidat koji ostvari devet bodova i više.

Raspored usmenog testa – intervjua možete pogledati ovdje.