POZIV KANDIDATIMA NA USMENI TEST-INTERVJU

Sukladno članku 16. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i čl. 12. i 13. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se usmeni test – intervju održati 18.10. i 19.10.2018. godine u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo, po sljedećim grupama:

 

 

-          Grupa I – 18.10.2018. godine u 09,00 sati;

-         Grupa II – 18.10.2018. godine u 10,00 sati;

-         Grupa III – 18.10.2018. godine u 11,00 sati;

-         Grupa IV – 18.10.2018. godine u 12,00 sati;

-         Grupa V – 18.10.2018. godine u 13,00 sati;

-         Grupa VI – 19.10.2018. godine u 09,00 sati;

-         Grupa VII – 19.10.2018. godine u 10,00 sati;

-         Grupa VIII – 19.10.2018. godine u 11,00 sati;

-         Grupa IX – 19.10.2018. godine u 12,00 sati;

 

Sukladno članku 12. stavak (1) točka b), usmeni test – intervju omogućava da se o kandidatu stvori objektivna slika u svezi s njegovom sposobnošću da se školuje i osposobi za rad na radnom mjestu u okviru Agencije, uključujući i sljedeće specifične sposobnosti:

  1. Stečeno obrazovanje;
  2. Stil izražavanja;
  3. Konverzaciju;
  4. Afinitet za timski rad;
  5. Međunacionalnu, religijsku, kulturnu i etničku suradnju;
  6. Dostignuća u znanosti, umjetnosti i sportu.

 

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti na usmenom testu – intervjuu je 15, odnosno uspjeh za prolaz postiže kandidat koji ostvari devet bodova i više.

 Raspored testiranja možete pogledati ovdje.