Potpisan poseban Memorandum o saradnji SIPA-e i UIO

U Banjaluci je danas (12.4.2018.) potpisan poseban Memorandum o suradnji između Državne agnecije za istrage i zaštitu (SIPA) i Uprave za neizravno oporezivanje BiH (UNO). Memorandum su potpisali ravnatelj SIPA-e Perica Stanić i ravnatelj UNO Miro Džakula.

Memorandum o suradnji omogućava bržu i kvalitetniju razmjenu podataka neophodnih za provođenje aktivnosti u svim slučajevima gdje postoji sumnja da je izvršena utaja neizravnih poreza, kao i u drugim slučajevima iz nadležnosti SIPA-e i UNO.

Memorandumom je uspostavljeno posebno koordinaciono tijelo, sastavljeno od službenika SIPA-e i UNO, koje je zaduženo za pripremu sadržaja, forme i oblika neophodnih informacija za razmjenu.