Odluka o poništenju postupka

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabave usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja LOT 1, za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu.

 Odluku o poništenju postupka javne nabave usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja LOT 1, za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu, možete pogledati ovdje