Odluka o poništenju postupka

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabave za LOT-2 Nabava usluge produljenja 20 licenci za GPS GATE za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu.

Odluku o poništenju postupka javne nabave možete pogledati ovdje.