Odgovor na krizne situacije: Vježba „Brzi odgovor“ u BiH od 11. do 15. listopada

U periodu od 11. do 15. listopada, na Međunarodnoj zračnoj luci Sarajevo i na području Pazarića i Kalinovika, održat će se međunarodna vježba za operacije potpore miru „Brzi odgovor 2017“, koju predvodi EUFOR. U vježbi će sudjelovati i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

Cilj vježbe je uvježbavanje EUFOR-a da pozove svoje rezervne snage kako bi pružile potporu domaćim vlastima, tijelima za provedbu zakona i Oružanim snagama BiH, s ciljem održavanja sigurnog i stabilnog okruženja. 

Ovo je prvi put da policijska tijela u BiH (SIPA, Granična policija BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske), Oružane snage BiH i EUFOR zajedno vježbaju po realističnom scenariju s ciljem provjere planova za izvanredne situacije. 

Navedena vježba, između ostalog, unaprijedit će spremnost policijskih tijela i drugih institucija da reagiraju u slučaju bilo kakve prijetnje po sigurnost, a posebno će doprinijeti jačanju koordinacije policijskih tijela s međunarodnim mirovnim snagama u BiH.