Obavijest

Obavijest za kandidate za pohađanje osnovne obuke - kadeta za čin policajac u SIPA-i

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke - kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu da je Povjerenstvo završilo pregled prijava i kandidatima uputilo pismeno obavijesti o terminu testiranja - provjere morfološkog statusa sa šiframa kandidata. Ukoliko imate dodatnih pitanja, informacije možete dobiti na broj telefona 057/321-520.