Javni oglas broj 16-11-34-2-5038-7/19 od 19.11.2019. godine

Obavijest o rezultatima testiranja poznavanja stranog jezika kandidata za čin policajac

Sukladno članku 15. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članku 11. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, test poznavanja stranog jezika ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5, prema broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1)      do 25 bodova .......................... ocjena 1;

2)      od 26 do 29 bodova ................ ocjena 2;

3)      od 30 do 35 bodova ................ ocjena 3;

4)      od 36 do 40 bodova ................ ocjena 4;

5)      od 41 do 45 bodova ................ ocjena 5.

Na temelju članka 11. st. (6) i (8) Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kandidat koji bude ocijenjen ocjenom 1, odnosno na pismenom ispitu ostvari manje od 26 bodova, isključuje se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Također, kandidati koji nisu pristupili provjeri poznavanja stranog jezika isključuju se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Sukladno članku 11. stavak (7) Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, test govora se ocjenjuje tako što se svaki odgovor ocjenjuje ocjenom od 1 do 5. Prosječna ocjena testa govora sabira se sa ocjenom pismenog testa i podijeljena sa dva čini konačnu ocjenu provjere znanja stranog jezika.

Rezultate testa poznavanja stranog jezika možete pogledati ovdje.