OBAVIJEST o prijemu zaposlenika u radni odnos po Javnom oglasu od 10.10.2017. godine

Obavještavamo kandidate koji su pristupili testiranju da je Povjerenstvo za izbor zaposlenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, po Javnom oglasu objavljenom u sredstvima informiranja 10.10.2017. godine, u cjelosti provelo predviđenu proceduru sukladno raspisanom javnom oglasu, Zakonu o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Pravilnikum o unutarnjoj organizaciji Državne agencije za istrage i zaštitu i Poslovniku o radu Povjerenstva za izbor zaposlenika.

Nakon završene procedure izbora, ravnatelj Državne agencije za istrage i zaštitu donio je Odluku o prijemu u radni odnos zaposlenika sa Liste najuspješnijih kandidata.

Listu primljenih kandidata možete preuzeti ovdje.