Javni oglas broj: 16-11-34-2-677/20 od 11.3.2020. godine

O B A V I J E S T – provjera morfološkog statusa kandidata

Obavijest za kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, po oglasu broj 16-11-34-2-677/20 od 11.03.2020. godine.

Povjerenstvo za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještava kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i čije su prijave na Javni oglas prihvaćene, da će se u periodu od 18.05 do 20.05.2020. godine, u prostorijama Jedinice za specijalnu potporu, ulica Vojvode Radomira Putnika 106, Istočno Novo Sarajevo, održati provjera – testiranje morfološkog statusa kandidata po grupama.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, odnosno kandidati koji su uvršteni u dalju proceduru izbora kadeta, bit će telefonski obaviješteni o grupi i datumu za koji je određena njihova provjera – testiranje morfološkog statusa.

Kandidati koji nisu zadovoljili opće i posebne uvjete isključuju se iz daljeg procesa odabira, o čemu će biti pismeno obaviješteni.

Prije početka provjere – testiranja morfološkog statusa kandidata, ovlaštene službene osobe Agencije obavit će uvid u identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, vozačka dozvola ili putovnica) i tom prilikom dodijeliti im jedinstvene šifre koje će služiti za dalju komunikaciju između Povjerenstva i kandidata. Za kandidate koji ne pristupe provjeri morfološkog statusa, smatrat će se da su povukli prijavu na Oglas.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su poštivati pravila ponašanja koja će im biti saopćena prije testiranja. U slučaju nepoštivanja pravila, kandidat će biti udaljen sa testiranja i isključen iz dalje natječajne procedure, o čemu odluku donose članovi Povjerenstva.

Kandidati koji do 15.05.2020. godine ne budu kontaktirani telefonskim putem ili pismeno obaviješteni, mogu se nakon navedenog datuma informirati o statusu svoje prijave na broj telefona 057/326-100.

NAPOMENA: Kandidati su dužni pridržavati se uputa epidemioloških službi te sa sobom ponijeti zaštitnu opremu (maska i rukavice).